จากการที่มหาวิทยาลัยใช้บริการ Office 365 เลยได้ลองมาทดสอบใช้ Power BI ที่อยู่ใน Office 365 สำหรับการทำสรุปรายงานต่าง ๆ หรือที่เราเรียกว่า BI นั่นเอง เริ่มต้นกันเลยนะครับ ก่อนอื่นให้เราเข้าไปที่ http://email.psu.ac.th เพื่อเข้าสู่ระบบ Office 365 ของมหาวิทยาลัย จะปรากฎหน้าจอดังรูป การเข้าสู้ระบบให้เราใช้ PSU Passport ตามด้วย @email.psu.ac.th และ Password ของ PSU Passport ของเราเพื่อเข้าสู้ระบบได้เลย

1

 

เมื่อ Login เข้ามาได้แล้วจะปรากฎหน้าจอดังรูป และที่มุมซ้ายบนจะมี Menu ให้เราเลือกใช้งาน Product ของ Office 365 จะเห็นว่ามี Power BI อยู๋ด้วยโดยจะเป็นสัญลักษณ์สีเหลือง ให้เรา Click ที่ Power ฺBI เลยเพื่อเข้าสู่โปรแกรม

 

2

 

 

เมื่อเข้ามาแล้วจะเห็นรูปแบบหน้าตาของโปรแกรม Power BI ดังรูป

 

3

 

เรามาเริ่มกันเลย ก่อนอื่นดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างกันก่อน ข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบ Excel

 

3

 

จากนั้นอัพโหลดไฟล์ไปที่ OneDrive ของคุณ แล้วเปิด PowerBI ขึ้นมา จากนั้นสั่งรับข้อมูล

 

4

เลือก OneDrive

 

5

 

เลือกไฟล์ที่ต้องการ จากนั้นสั่งนำเข้าข้อมูลไปยัง Power BI ได้เลยครับ

 

6

 

เมื่อเรานำเข้าข้อมูลแล้ว จะปรากฎหน้าจอตามรูป

 

7

 

โดยหน้าจอจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน

  • เขตข้อมูล เอาไว้เลือกว่าเราจะใช้ข้อมูลอะไรเอาไปทำกราฟ
  • รูปแบบการแสดงผลและตัวกรอง เอาไว้เลือกการแสดงผลในรูปแบบต่างๆ
  • หน้าจอทำรายงาน
  • เมนูพื้นที่ทำงาน

เริ่มจากให้เราสร้าง Dashboard เปล่าๆ ขึ้นมาก่อน

 

8

 

จากนั้นให้เราไปที่ชุดข้อมูล สร้างรายงานอันแรก กราฟผลกำไรตามวันที่ (profit by date) ให้ลากชุดข้อมูล profit และ date มาไว้ด้วยกัน จะได้ผลลัพท์ดังนี้

 

9

 

เราจะได้กราฟรายงานมาแบบง่ายๆ  ลองอย่างอื่นกันบ้าง กราฟผลกำไรตามประเทศแสดงแบบแผนที่ (profit by country) ให้ลากชุดข้อมูล country แล้วตามด้วย profit มาไว้ด้วยกัน จะได้ผลลัพท์ดังนี้

 

10

 

จากนัันเรามาทดลองแบบ การแบ่ง segment ของข้อมูลกันบ้าง กราฟแสดงการขายผลิตภัณฑ์แบ่งตามกลุ่มลูกค้า (sale by product and segment) จะได้ผลลัพท์ดังนี้

 

11

 

ให้รเาลองใช้เครื่องมือการแสดงผลเปลี่ยนเป็น Tree map จะได้กราฟรูปแบบใหม่ดังนี้

 

12

เมื่อเราสั่ง pin กราฟในรายงานให้ไปแสดงผลใน Dashboard เราก็จะได้ Dashboard แสดงผลข้อมูลดังรูป

 

13

 

สุดท้ายครับ ยังมีฟังก์ชันอื่น ๆ อีกมากมายสำหรับ Power BI ให้เราลองใช้งานดูนะครับ มหาวิทยาลัยมีให้ใช้แล้วเราต้องใช้ให้คุ้มค่านะครับ

 

จักรยานกับการลดน้ำหนัก II : HR zone
ใช้โปรแกรม Sticky Notes แทนการใช้กระดาษ Post it

Leave a Comment