วิธีการแก้ไขข้อความภาษาไทยอ่านไม่ออก หรือเป็นภาษาต่างดาว สำหรับ Windows 10 , Windows 8.1 และ Windows 7

1. ให้ไปยัง Start > Control Panel สำหรับ Windows 7
ถ้าเป็น Windows 8.1 / Windows 10 ให้ทำการคลิกขวาที่ Logo Windows แล้วเลือก Control Panel

http://www.windowssiam.com/wp-content/uploads/2014/11/Change-Language-Encode-thai-1.jpg

2. เลือก View by : Category

ทำการเลือก Change Date , Time or number formats > ทำการเลือก Tab : Administrative

จากนั้นในช่องของ Language for non-Unicode Program : ให้ทำการเลือกเป็น Thai (Thailand) และกด OK

http://www.windowssiam.com/wp-content/uploads/2014/11/Change-Language-Encode-thai-2.jpg

3. จากนั้นคอมพิวเตอร์จะทำการ Restart ตัวเอง 1 ครั้ง

หลังจากที่เปลี่ยน Language for non-Unicode Program เป็น Thai ก็ให้ทำการทดสอบเปิดไฟล์ภาษาไทยใน Notepad อีกครั้ง เท่านี้เราก็จะสามารถเปิดอ่านข้อความต่างๆภาษาไทยได้แล้ว

 

ที่มา:

http://www.windowssiam.com/language-for-non-unicode-program-thai/

ประโยชน์ของการตั้งค่า Save AutoRecover ใน Excel
พื้นฐานการถ่ายภาพ เล่นกล้องใหญ่ง่ายนิดเดียว

Leave a Comment