1. BMA Traffic

ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่รถติดอันดับต้นๆ ของโลก เพื่อลดความแออัดบนท้องถนน สำนักงานกรุงเทพมหานคร ก็ขอบรรเทาทุกข์ให้ชาวไทย ด้วยแอพพลิเคชั่น ‘BMA Traffic’ ที่อยู่ในหมวดของการเดินทาง ขนส่ง และคมนาคม

แอพพลิเคชั่นนี้สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android โดยจะแสดงภาพจราจรเส้นทางหลักภายในพื้นที่วงแหวนรัชดาภิเษกชั้นในของกรุงเทพฯ ทั้งในรูปแบบเส้นสีแทนสภาพการจราจร และภาพเคลื่อนไหวเรียลไทม์ อีกทั้งยังมีข่าวสารและการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทราบเมื่อมีเหตุการณ์พิเศษๆ เกิดขึ้นบนท้องถนน รวมถึงสามารถสมัครสมาชิก เพื่อมีส่วนร่วมในการแจ้งข่าวสารผ่านแอพฯ นี้ได้ด้วยลองโหลดมาใช้ได้ที่

iOS : https://itunes.apple.com/th/app/bma-traffic/id902870134?

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amrasia.app.bma

 

2. Smart Labour 1, 2 & 3

การจัดหางานและการจ้างงาน โดยมีสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานเป็นเจ้าของแอพฯ โดยเราสามารถค้นหาตำแหน่งงานว่าง ร้องเรียนด้านสวัสดิการแรงงาน ตรวจสอบเงินสะสม และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานได้

 

ลองโหลดมาใช้ได้ที่

iOS : https://itunes.apple.com/th/app/smart-labour/id1044070553?

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.labour

 

3. MyAct

แอพพลิเคชั่นในหมวด สุขภาพ และการสาธารณสุข อย่าง ‘MyAct’ ขึ้นมา เพื่อเป็นตัวช่วยในการออกกำลังกาย โดยจะช่วยในการคำนวณปริมาณการเผาผลาญแคลอรี่ในแต่ละวัน ผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมถึงระยะทางการเดินหรือวิ่งในชีวิตประวัน ซึ่งนำไปวิเคราะห์รวมกับน้ำหนัก ส่วนสูง และเพศของเราด้วยลองโหลดมาใช้ได้ที่

iOS : https://itunes.apple.com/th/app/myact/id649669572?

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=nectec.est.myact

4. คู่มือประชาชน

เสาไฟฟ้าหน้าบ้านเหมือนจะล้ม หรืออยากร้องเรียนเรื่องไม่ชอบมาพากลบางอย่าง อยากติดต่อแจ้งหน่วยงานรัฐ แต่บางทีก็ไม่รู้ว่าต้องติดต่อไปที่ไหน แอพพลิเคชั่น ‘คู่มือประชาชน’ ในหมวด ความมั่นคง และกฎหมาย ช่วยเราได้ โดยเราสามารถค้นหาเรื่องที่ต้องการติดต่อ ดูรายละเอียดคู่มือประชาชนสำหรับการติดต่อราชการในแต่ละเรื่อง เช่น ช่องทางการให้บริการ ขั้นตอน ระยะเวลาที่ต้องใช้ ค่าใช้จ่าย แบบฟอร์ม ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม ช่องทางการร้องเรียน เป็นต้น ทั้งยังสามารถบันทึกคู่มือประชาชนไว้ดูภายหลัง และยังติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลอื่นๆ ได้ด้วย

ในระบบ Android แอพฯ นี้มีจำนวนผู้ดาวน์โหลดใช้ประมาณ 10,000 – 50,000 คน ได้รับการรีวิวให้ 4.3 เต็ม 5 คะแนน ส่วนในระบบ iOS มีคะแนน 4 ดาวครึ่งเต็ม 5 พร้อมทั้งคอมเมนต์ที่ชื่นชมว่า ดีมากๆ สะดวก เข้าใจง่าย และคำแนะนำที่ว่า อยากให้มีการอัพเดทข้อมูลเป็นประจำด้วย

ลองโหลดมาใช้ได้ที่

iOS : https://itunes.apple.com/th/app/ค-ม-อประชาชน/id1011695147?

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=th.or.ega.ad.opdcapp

 

5. RD SMART TAX

แอพพลิเคชั่นในหมวดหมู่ การเงิน ภาษี และธุรกิจ แอพฯ นี้เคลมตัวเองว่าเป็นมิติใหม่ของการให้บริการธุรกรรมภาครัฐจากกรมสรรพากร ที่จะอำนวยความสะดวกให้ผู้เสียภาษีและบุคคลทั่วไป เพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นในการบริหารจัดการภาษี โดยเราจะได้รับข่าวสาร กฎหมายออกใหม่ของกรรมสรรพากร มีสื่อในการศึกษาเรื่องภาษี ตรวจสอบขอคืนภาษี นำส่งเอกสาร ยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้ ทั้งยังมีเครื่องมือที่ช่วยคำนวณภาษีเพื่อการวางแผนภาษีก่อนการยื่น และหาที่ตั้งหน่วยชำระภาษีได้ด้วย

ลองโหลดมาใช้ได้ที่

iOS : https://itunes.apple.com/th/app/rd-smart-tax/id616843710

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.revenuedepartment.app

 

6. GOVCOMPLEX

ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ศูนย์รวมของตึก องค์กร หน่วยงานราชการทั้งหลาย แอพลิเคชั่น GovComplex อำนวยความสะดวกในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม นิทรรศการ และข้อมูลของหน่วยงานราชการ รวมทั้งองค์กรธุรกิจและร้านค้า ภายในศูนย์ราชการฯทั้งเรายังสามารถตรวจสอบการจราจรบริเวณโดยรอบ ผ่านกล้องตรวจสภาพการจราจรและ Google Map นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่ตั้งของหน่วยงาน ร้านค้าต่างๆ ที่แอพฯ นี้จะนำทางเราไปยังที่ได้ และมีประวัติของศูนย์ราขการฯ แห่งนี้ด้วย

ลองโหลดมาใช้ได้ที่

iOS : https://itunes.apple.com/th/app/govcomplex/id1082915470?

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dad.govcomplex

 

7. Smart Life / PEA Mobile

จะช่วยตรวจสอบค่าไฟให้เราได้ โดยสามารถตรวจสอบวันที่จดเลขอ่านค่าไฟฟ้า ตรวจสอบค่าไฟฟ้า วันที่ครบกำหนด และสามารถแสดงตำแหน่งสถานที่ชำระค่าไฟฟ้า ในรูปแบบแผนที่ดิจิทัลและภาพเสมือนจริง ทั้งยังจะแสดงรายละเอียดเบื้องต้นของผู้ใช้ไฟฟ้า แสดงรายละเอียดค่าไฟฟ้า ตรวจสอบสถานที่ที่สามารถชำระค่าไฟฟ้า รวมถึงแจ้งข้อมูลประกาศไฟดับและเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องด้วย
ลองโหลดมาใช้ได้ที่

iOS : https://itunes.apple.com/th/app/smart-life/id651825361

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=esrith.meawms

PEA Mobile ให้สามารถตัดค่าไฟฟ้าผ่านบัตรเครดิตได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งบน iOS และ Android

ผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในส่วนการดูแลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ) (จังหวัดอื่นๆ นอกเหนือจาก กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ) สามารถชำระค่าไฟฟ้าได้ผ่านทางแอพพลิเคชั่น PEA Mobile  โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งจากบน Google PlayStore สำหรับมือถือ Android และ AppStore สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS ได้เลย

นอกจากชำระค่าไฟแล้ว แอพพลิเคชั่นเวอร์ชั่นใหม่นี้ยังปรับปรุงหน้าตาการใช้งานให้ทันสมัยและเป็นมิตรต่อผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยมีฟังก์ชั่นการแจ้งค่าไฟฟ้าทั้งบิลที่คงค้างและบิลที่ยังคงอยู่ในรอบบิลการจ่าย บริการแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องผ่านทางแอพพลิเคชั่นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ รวมไปจนถึงผู้ที่ไม่สะดวกตัดเงินผ่านบัตรเครดิต ตัวแอพพลิเคชั่นเองก็ยังแจ้งจุดบริการชำระค่าไฟฟ้าที่ใกล้ที่อยู่ของลูกค้ามากที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้เดินทางไปชำระเงิน ณ จุดบริการได้โดยง่ายอีกด้วย

 

PEA Mobile สำหรับ iOS

PEA Mobile สำหรับ Android  

 

8. DLT GPS

dlt-gps-app-public-transport-03

แอปฯ DLT GPS นี้จะให้เราเข้าถึงข้อมูลและติดตามรถโดยสารสาธารณะต่างที่วิ่งระหว่างจังหวัดหรือรถบรรทุกได้แบบเรียลไทม์ สามารถเเจ้งเหตุ ข้อมูลข่าวสารบนท้องถนนได้ เช่นพบเห็น การขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย รถเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น

dlt-gps-app-public-transport-05

 

dlt-gps-app-public-transport-06a

และหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น รถเสียกลางทาง หรือปัญหาอื่นๆที่เกิดขึ้นขณะใช้บริการรถสาธารณะ สามารถแจ้งรายงานผ่านแอพ DLT GPS โดยกรอกรายละเอียดเหตุการณ์ พร้อมถ่ายรูปส่งผ่านแอปฯได้ทันที ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งขณะนี้เปิดให้ดาวน์โหลดฟรีแล้วผ่านทาง Google Play Store บนระบบปฏิบัติการ Android  และ iOS ผ่านทาง App Store

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก
https:// www.it24hrs.com/2016/dlt-gps-application/
https:// www.dlt.go.th/th/public-news/view.php?_did=904
https:// www.appdisqus.com/2017/10/05/pea-mobile-now-accept-credit-card-payment.html
https:// thematter.co/byte/government-apps/32735

พระเมรุมาศ ร.๙ ศิลปกรรมที่ควรจดจำ
แนะนำ Dlc boot2016

Leave a Comment