หลักการทำงานของ RESTful โดยทั่วไปจะกล่าวว่า Client สามารถทำการร้องขอ (Request) ข้อมูลหรือประมวลผลต่างๆ ผ่าน HTTP verbs/method โดยมีหลักการมาตรฐานในการใช้งานดังนี้

  • GET สำหรับการร้องขอข้อมูล
  • POST สำหรับสร้างหรือเพิ่มข้อมูลใหม่
  • PUT สำหรับแก้ไขข้อมูล และ
  • DELETE สำหรับการลบข้อมูล

แต่การใช้งาน Form ใน asp.net MVC แบบปรกติจะสามารถ Request ได้เพียง Get และ Post เท่านั้น ดังรูปตัวอย่าง นั่นคือ Function ที่เตรียมไว้ใน Controller ต้องรับคำสั่งที่เป็น Get หรือ Post และไม่เป็นไปตามหลักของ RESTful

 

เมื่อทำการค้นหาข้อมูลพบว่าใน ASP.NET MVC นั้น Client สามารถส่ง Request แบบ PUT หรือ DELETE ได้เช่นกัน เพียงแต่ต้องปรับรูปแบบการ code เล็กน้อย ด้วยการทำ HttpMethodOverride ด้วยวิธีนี้ทำให้การเตรียม function ใน Controller ให้เป็นไปตามมาตรฐาน RESTful GET, POST, PUT และ DELETE ได้แล้ว

ASP.NET MVC: DateTimePicker
ASP.NET MVC: Autocomplete Textbox

Leave a Comment