หลังจากติดตั้ง Xampp แล้ว มีขั้นตอนการติดตั้ง OCI8 ดังนี้

ก่อนอื่นต้องสมัครสมาชิกในเว็บ oracle ก่อนนะครับ ถึงจะโหลดได้

– ดาวน์โหลด Instant Client Package ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.oracle.com/technetwork/topics/winsoft-085727.html
โดยให้ดาวน์โหลดตัว basic และ sdk เวอร์ชั่น 12.1 ตามที่ขีดเส้นใต้ในภาพครับ

จากนั้นให้แตกไฟล์ซิบทั้งสองไฟล์ ไปไว้ในดอเรกทอรี่ c:\php-sdk\oracle\x86\instantclient_12_1\

หลังจากนั้น ให้ทำการเปิดการใช้งาน oci8 ใน php โดยไปที่ xampp\php\php.ini โดยเอาเครื่องหมาย ; ออกจากบรรทัดที่พิมพ์ว่า

;extension=php_oci8_12c.dll

จากนั้นทำการ restart apache แล้วตรวจสอบที่ localhost/phpinfo.php จะต้องมีหัวข้อ OCI8 ขึ้นตามภาพ จะถือว่าเปิดใช้งาน OCI8 ได้แล้วครับ

วิธีติดตั้ง Microsoft Office 365 สำหรับนักศึกษา / บุคลากร ม.อ.
เริ่มต้นเขียน React ด้วย Create React App

Leave a Comment