วิธีติดตั้ง Microsoft Office 365 สำหรับนักศึกษา ม.อ. สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังรูปภาพ

Credit : PSU Freshman’61

Chayatorn Wattanachalee

ชยธร วัฒนชาลี Mr. Chayatorn Wattanachalee Learning Centre Information Technology Section, Prince of Songkla University, Phuket Campus. E-mail: chayatorn.w@phuket.psu.ac.th Tel: 0-7627-6514

More Posts - Website

ASP.NET MVC: Autocomplete Textbox
วิธีติดตั้ง และตั้งค่า ให้Xampp สามารถเชื่อมต่อ Oracle ได้

Leave a Comment