ในการพัฒนาเว็บไซต์ครั้งนี้เราได้ใช้ WordPress ในการพัฒนาโดยมี Plugin หลักที่ใช้คือ Elementor ซึ่งในระหว่างการพัฒนาเราได้ใช้ Domain สำหรับใช้งานและทดสอบคือ ww2.phuket.psu.ac.th และใน Plugin บางตัวได้มีการระบุ domainโดยต้องเพื่อเชื่อมโยงไปยัง Post หรือ รูปภาพต่าง ๆ เพราะไม่สามารถระบุเป็น Reletive path ได้ หลังจากการพัฒนาเสร็จแล้วเราได้ทำการย้ายไปใช้ Domain จริงคือ www.phuket.psu.ac.th ปัญหาที่ตามมาคือเราต้องไปแก้ Domain ที่เราระบุไว้ทุกที่ในเว็บไซต์ซึ่งมีจำนวนมาก การจะมานั่งแก้ที่ละอันก็จะใช้เวลานาน เราจึงใช้ Tools ของ Plugin Elementor คือ Replace URL

Tools ของ Elementor ตัวนี้เราสามารถระบุ domain เดิมและ domain ใหม่ได้เลย จากนั้นกด Replace URL เมื่อ Replace สำหรับให้กด Save Changes เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ข้อควรระวัง เราควรจะ Backup Database ไว้ก่อนเพื่อป้องกันความผิดพลาด

การใช้ strip_tags และ htmlentities เพื่อป้องกันการโจมตีจาก Script ใน PHP
redirect http to https | www to non-www

Leave a Comment