ในบทความก่อนหน้านี้ที่เราได้รู้เรียนรู้ วิธีการสร้าง Post ไปแล้ว จะเห็นว่าเราสามารถเพิ่ม Categories และ Tags ให้กับบทความต่างๆ เพื่อกำหนดคุณสมบัติและการเชื่อมโยงของบทความในเว็บ แต่เราจะเห็นว่ามีแต่ให้เพิ่ม แต่หากเราต้องการที่จะแก้ไข หรือ ลบ ล่ะ จะทำยังไง การแก้ไขหรือลบ Tags และ Categories นั้นสามารถทำได้ด้วยการไปที่มเนู Posts > Categoriesหรือ Posts > Tags

categories1

Categories

ที่ฝั่งขวาของเมนู Categories เราจะเจอกับเครื่องมือที่ไว้ใช้แก้ไข categories ที่เราได้สร้างไว้ตอนเขียนบทความ โดยมีชื่อ category, slug และ count แสดงจำนวนบทความใน categories นั้นๆ เราสามารถแก้ไข category แต่ละอันได้ด้วยการชี้เม้าส์ไปที่ยังตัวที่เราต้องการแก้ไขแล้วเลือก Edit, Quick Edit, Delete หรือ Viewcategory

Quick Edit

ใช้สำหรับการแก้ไขชื่อและ slug โดย slug นั้นเปรียบได้กับเป็น url ของ Tag หรือ Category นั้นๆ เช่น category ทิป แต่เรากำหนด slug เป็นภาษาอังกฤษว่า Tips แทน เพื่อให้สั้นและง่ายต่อการเข้าถึง เมื่อเรียกดู category ทิป นี้เราก็จะเห็น url เป็น https://www.wpthaiuser.com/category/tips โดยที่ชื่อ category นี้ยังเป็น ทิป เหมือนเดิม

tip-category

Edit

ใช้สำหรับการแก้ไขเพิ่มเติมนอกเหนือจากชื่อและ slug โดยเราสามารถกำหนด Parent category หรือ หมวดหมู่หลักให้กับ category นั้นๆ ได้ ยกตัวอย่างเช่น เราสร้าง category ชื่อ New Update เพื่อเขียนบทความเกี่ยวกับการอัพเดตของ WordPress เวอร์ชั่นต่างๆ ดังนั้นเราจะกำหนด category นี้ให้อยู่ในใต้ category ชื่อ ข่าว อีกที เพราะการอัพเดตก็ถือเป็นข่าวอีกหมวดหมู่หนึ่งเช่นกันparent-category

Tags

เนื่องจาก Tags นั้นไม่มี Parent หรือไม่สามารถสร้างเป็นแท็กหลักแท็กรองได้ ดังนั้นเราจึงแก้ไขได้แค่ ชื่อ และ slug เท่านั้น ดังนั้นไม่ว่าจะใช้ Edit หรือ Quick Edit ก็ไม่ต่างกัน แต่ใช้ Quick Edit จะรวดเร็วกว่าเนื่องจากไม่ต้องรอโหลดใหม่

tag-quick-edit

Delete Categories, Tags

เราสามารถลบ Categories หรือ Tags ได้ด้วยวิธีเดียวกัน คือ การเช็คถูกที่ category หรือ tag ที่เราต้องการลบ แล้วเลือก Bulk Actions เป็น Delete

delete-tag
ที่มา :https://www.wpthaiuser.com/wordpress-tags-and-categories/

วิธีแก้ปัญหา Windows 10 ต้องกดเปลี่ยนภาษา 2 ครั้ง
The SEO Framework ครบและเบาในหนึ่งเดียว

Leave a Comment