วิธีแก้ไดรว์ Google Drive File Stream เตือนใกล้เต็ม

เพียงเปลี่ยนการตั้งค่าที่เก็บแคชในโปรแกรม Google Drive File Stream ไปยังไดรว์อื่นที่มีเนื้อที่ว่างเหลือ ไดรว์ Google Drive File Stream ก็จะแก้ไขปัญหานี้ได้ทันที วิธีการเปลี่ยนที่เก็บแคช มีดังนี้

  • ไปที่การตั้งค่าโปรแกรม Google Drive File Stream ดังรูป โดยคลิกขวาที่ไอคอนโปรแกรม ที่อยู่ตรงมุมขวาล่างของหน้าจอ จากนั้นคลิกที่ปุ่มรูปเฟือง และเลือกเมนู Preferences ดังรูปขั้นตอนที่ 1-3

จากนั้นคลิกปุ่ม Change และเปลี่ยนที่เก็บไปยังไดรว์อื่น และกดตกลง ดังรูปขั้นตอนที่ 4-7 หลังกดตกลงจะมีหน้าต่างแจ้งเตือนโปรแกรมจะรีสตาร์ทใหม่ ให้กดตกลง รอโปรแกรมเริ่มการทำงานใหม่ตรวจสอบดูพบว่าไม่แจ้งว่าเนื้อที่ใกล้เต็มเรียบร้อย

สาเหตุที่ไดรว์ Google Drive File Stream แสดงแถบสีแดงหรือเนื้อที่ใกล้เต็ม เนื่องจาก Google Drive File Stream การตั้งค่าเดิมหลังติดตั้งเสร็จจะใช้เนื้อที่จากไดรว์ C หรือไดรว์ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการไว้ครับ เมื่อเนื้อที่ในไดรว์นี้เหลือน้อย ไดรว์ Google Drive File Stream ที่อาศัยเนื้อที่จากไดรว์นี้จะแสดงพื้นที่เหลือน้อยตามไปเช่นกัน

Chayatorn Wattanachalee

ชยธร วัฒนชาลี Mr. Chayatorn Wattanachalee Learning Centre Information Technology Section, Prince of Songkla University, Phuket Campus. E-mail: chayatorn.w@phuket.psu.ac.th Tel: 0-7627-6514

More Posts - Website

สร้าง LINE BOT แบบง่าย ๆ
config switch alcatel #กันลืม

Leave a Comment