วิธีปิดเว็บที่ทำด้วย wordpress ชั่วคราวอย่างง่ายเพื่อปรับปรุงเว็บ สามารถทำได้ง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอนดังนี้

สร้างไฟล์ .maintenance ใน root directory wordpress วางโค้ดนี้ลงไปได้เลยครับ

<?php
function is_user_logged_in() {
$loggedin = false;
foreach ( (array) $_COOKIE as $cookie => $value ) {
if ( stristr($cookie, ‘wordpress_logged_in_’) ) $loggedin = true;
} return $loggedin;
}
if ( ! stristr($_SERVER[‘REQUEST_URI’], ‘/wp-admin’) && ! stristr($_SERVER[‘REQUEST_URI’], ‘/wp-login.php’) && ! is_user_logged_in() ) $upgrading = time(); else $upgrading = 0;

?>

เพียงเท่านี้ เว็บก็จะไม่สามารถเข้าได้แล้วเมื่อเข้าเว็บหน้าเว็บจะแสดงข้อความดังรูป แต่ยังสามารถ login ผ่าน wp-admin ได้ตามปกติ และสามารถ preview เว็บได้แต่จะต้อง login ค้างอยู่ครับ

และเมื่อไหร่ที่ต้องการเปิดเว็บตามปกติ สามารถทำได้โดยเปลี่ยนชื่อไฟล์เป็นชื่ออื่น เก็บไว้ใช้ในโอกาสต่อไป เว็บไซต์ก็จะเข้าได้ตามปกติ

Chayatorn Wattanachalee

ชยธร วัฒนชาลี Mr. Chayatorn Wattanachalee Learning Centre Information Technology Section, Prince of Songkla University, Phuket Campus. E-mail: chayatorn.w@phuket.psu.ac.th Tel: 0-7627-6514

More Posts - Website

config switch alcatel #กันลืม
การใช้ Google reCAPTCHA Version 3 ร่วมกับ ASP.NET

Leave a Comment