วิธีเก็บผลการตอบกลับจากหลาย Google Form ไว้ใน Google Sheets ไฟล์เดียวกัน สามารถทำได้อย่างง่ายเพียงเลือกกำหนดเลือกปลายทางของการตอบกลับไปยังไฟล์ Google Sheets ที่มีอยู่ จากนั้น Google Form จะสร้าง Spread Sheets ใหม่ในไฟล์ Google Sheets นั้นให้ทันที ช่วยเพิ่มความสะดวกในกรณีที่ต้องการเก็บผลการตอบกลับจากหลายๆฟอร์ม ให้อยู่ในไฟล์เดียวกัน

***ข้อดีของการวิธีการนี้คือกรณีที่ต้องใช้ฟอร์มในรูปแบบเดียวกัน แต่ใช้หลายๆครั้ง อาจจะเปลี่ยนเฉพาะหัวข้อ หรือวันที่ ก็สามารถใช้ฟอร์มเดิมได้เลย เพียงแต่เปลี่ยนปลายทางที่เก็บผลการตอบกลับ ก็ไม่จำเป็นต้องสำเนาฟอร์มเดิมมาใช้งาน ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มความสะดวก และนอกจากนี้ผลการตอบกลับทีอยู่ในไฟล์เดียวกันยังช่วยให้สะดวกต่อการนำข้อมูลไปใช้งานต่อได้

Chayatorn Wattanachalee

ชยธร วัฒนชาลี Mr. Chayatorn Wattanachalee Learning Centre Information Technology Section, Prince of Songkla University, Phuket Campus. E-mail: chayatorn.w@phuket.psu.ac.th Tel: 0-7627-6514

More Posts - Website

การใช้ Google reCAPTCHA Version 3 ร่วมกับ php และแก้ปัญหา timeout
เทคนิคทำภาพ Clipping Mask ใน Photoshop

Discussion

Leave a Comment