งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (1)

คำแนะนำเบื้องต้นในการป้องกัน Ransomware
แนะนำแหล่งและวิธีการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ถูกต้องลิขสิทธิ์ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร ม.อ.

Leave a Comment