เมื่อเร็วๆ เราจะเห็นข่าว Ransomware ที่โจมตีและเรียกเงินค่าไถ่กับบริษัทต่างๆ  เป็นหลักหลายล้านบาท เช่น Garmin, Canon และล่าสุดคือ โรงพยาบาลสระบุรี

Ransomware เป็นโปรแกรมประสงค์ร้าย ประเภท “เรียกค่าไถ่” จะเข้ารหัสไฟล์ต่างๆ บนคอมพิวเตอร์  ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้ไฟล์เหล่านั้นได้ หากต้องการรหัสในการปลดล็อคไฟล์ต้องจ่ายเงินให้กับผู้ไม่หวังดีเหล่านั้น

วิธีป้องกัน

  • สำรองข้อมูลสำคัญไว้หลายแหล่ง เช่น บน Cloud
  • ติดตั้งและอัพเดทระบบปฎิบัติการ โปรแกรมป้องกันไวรัส และโปรแกรมอื่นๆ ที่ใช้งานอย่างสม่ำเสมอ
  • ไม่โหลดหรือใช้ไฟล์จาก Trump Drive จากแหล่งที่ไม่รู้จัก และไม่น่าเชื่อถือ
  • ไม่คลิกลิงค์แบบ Short URL ที่มาใน email หรือ เว็บไซต์ ที่ไม่รู้จัก เนื่องจากเราไม่เห็น URL ที่แท้จริง
  • ไม่ติดตั้งโปรแกรมเถื่อน หรือจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ เนื่องจากอาจมี Ransomware หรือ Virus ฝั่งตัวมาด้วย
  • เปลี่ยนไปใช้งานโปรแกรมต่างๆ ระบบผ่าน Cloud เช่น Office 365, Google Doc เป็นต้น

วิธีการแก้ไข

  • จ่ายเงินเพื่อแลกกับกุญแจถอดรหัส
  • ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ทั้งหมด

เนื่องด้วยเราอยู่ในยุคที่ออนไลน์ถึงกันได้สะดวก และการโจมตีทางไซเบอร์เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เราจึงมีโอกาสที่จะตกเป็นเหยื่อเมื่อใดก็ได้ ดังนั้นเราจึงควรต้องศึกษา ทำความเข้าใจ และตระหนักในเรื่องความปลอดภัย เพื่อรู้จักการป้องกัน และลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้

การเปิดไฟล์ภาพสกุล HEIC บน Windows
การ Update Windows

Leave a Comment