เชื่อว่าในปัจจุบันหลายท่านใช้แอพ Line ในการติดต่อสื่อสารต่างๆ ในบทความนี้จะมาแนะนำวิธีการ ทำให้อีเมล์มหาลัยส่งแจ้งเตือนผ่าน Line ได้ โดยเครื่องมือชื่อ Integromat (สามารถใช้งานได้ฟรี) วิธีการมีดังนี้
ขั้นแรกจะต้องเป็นสมาชิกที่เว็บไซต์ https://www.integromat.com ก่อน หากท่านใดที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถสมัครสมาชิกได้ตามขั้นตอนด้านล่างนี้ 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก 
1. ไปยังเว็บ https://www.integromat.com
2. ทำการสมัครสมาชิก โดยคลิ๊กที่ปุ่ม Try Integromat for FREE
3. คลิ๊กที่ปุ่ม Sign up with Google สามารถสมัครสมาชิกด้วยบัญชีอีเมล์มหาลัยฯ ได้เลย

4. ล็อกอินด้วยบัญชีอีเมล์มหาลัยฯ ดังรูป

5. หลังจากล็อกอินด้วยอีเมล์มหาลัยฯแล้ว เติมข้อมูลในช่องว่าง และกดปุ่ม Continue เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป 

6. เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อย จะเข้ามายังหน้าจอ Integromat ดังรูป

ขั้นตอนการเชื่อมต่อ Gmail เข้ากับ Integromat
1. คลิกที่ปุ่ม Create a new scenario

2. ทำการค้นหาบริการ Gmail จากนั้นคลิ๊กเลือก Gmail และคลิ๊กปุ่ม Continue ดังรูป


3. จากนั้นคลิ๊กที่ไอคอน Gmail และเลือกทริกเกอร์ Watch emails ดังรูป

4. จากนั้นคลิ๊กปุ่ม Add เลือก My Google Restricted connection และคลิ๊กปุ่ม Continue ดังรูป


5. จากนั้นเลือกบัญชีอีเมล์มหาลัยฯ เพื่อเชื่อมต่อกับ Integromat ดังรูป

6. ตั้งค่าให้เหมือนดังรูปและคลิ๊กปุ่ม OK

7. ที่หน้าจอตั้งค่าให้เริ่มทำงานให้เลือก From now on ดังรูป และคลิ๊กปุ่ม OK ดังรูป

8. เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการเชื่อมต่อ Gmail และ Integromat เข้าด้วยกันเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนถัดไปจะเป็นการเชื่อมต่อ Line เข้ากับ Integromat

ขั้นตอนการเชื่อมต่อ Line เข้ากับ Integromat
1. คลิ๊กที่เครื่องหมายบวกอีกครั้งเพื่อเพิ่มบริการ จากนั้นค้นหา Line และคลิ๊กเลือก Line ดังรูป

2. จากนั้นคลิ๊กเลือกตัวเลือก Send a Notification ดังรูป

3. คลิ๊กปุ่ม Add เพื่อเพิ่มบัญชี Line ที่ต้องการเชื่อมต่อให้แจ้งเตือน

4. จากนั้นล็อกอินด้วยบัญชี Line และเลือก รับการแจ้งเตือนแบบตัวต่อตัวจาก LINE Notify ดังรูป

5. จากนั้นที่หน้าจอการตั้งค่ารายละเอียดการแจ้งเตือน ผู้ใช้สามารถเลือกสิ่งที่ต้องการให้ LINE แสดงรายละเอียดที่ต้องการแจ้งเตือนจากข้อมูลใน Gmail ใน LINE ได้  จากรูปผู้เขียนเลือก ให้แจ้งเตือนรายละเอียดหัวเรื่อง และผู้ส่ง และเนื้อหา เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม OK เพื่อบันทึกการตั้งค่า 


6. จากนั้นตรงปุ่ม SCHEDULING ให้เปิดเป็น ON ดังรูป 

7. ทดลองส่งอีเมล์ ได้รับ LINE แจ้งเตือนอีเมล์ดังรูป 

เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ ระบบนี้ยังมีข้อจำกัดอยู่บ้าง ผู้เขียนจะมาอัพเดตให้ในภายหลัง

Chayatorn Wattanachalee

ชยธร วัฒนชาลี Mr. Chayatorn Wattanachalee Learning Centre Information Technology Section, Prince of Songkla University, Phuket Campus. E-mail: chayatorn.w@phuket.psu.ac.th Tel: 0-7627-6514

More Posts - Website

แนะนำแหล่งและวิธีการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ถูกต้องลิขสิทธิ์ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร ม.อ.
มีเรื่องมาเล่า [Microsof Excel]

Leave a Comment