วิธีแก้ไขการเข้าใช้งานเว็บเมล์ไม่ได้ ด้วยโปรแกรม Mozilla Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด (เวอร์ชั่น 39)

สำหรับผู้ใช้ที่ได้ทำการอัพเดตโปรแกรม Mozilla Firefox เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด เวอร์ชั่น 39 จะทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งาน เว็บเมล์ได้ สามารถแก้ไขได้โดยทำการขั้นตอนด้านล่าง

วิธีแก้ไขปัญหาเว็บเมล์กับ firefox เวอร์ชั่นล่าสุด (v.39)_1 รูปที่ 1 หน้าจอ error ใอเข้าใช้งานเว็บเมล์ด้วย Mozilla Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด (V.39)

(ตรวจสอบเวอร์ชั่นโปรแกรม Mozilla Firefox ได้โดย คลิกที่ Help และเลือกที่ About Firefox) ดังรูป

วิธีแก้ไขปัญหาเว็บเมล์กับ firefox เวอร์ชั่นล่าสุด (v.39)_2

รูปที่ 2 วิธีการตรวจสอบเวอร์ชั่นโปรแกรม Mozilla Firefox

ขั้นตอนที่ 1. ที่โปรแกรม Mozilla Firefox ตรงช่องใส่ URL เว็บ ให้ใส่ดังนี้ about:config

ขั้นตอนที่ 2. คลิกที่ปุ่มสีน้ำเงินที่มีข้อความ I’ll be careful, I promise! ดังรูปที่ 3

วิธีแก้ไขปัญหาเว็บเมล์กับ firefox เวอร์ชั่นล่าสุด (v.39)_3

รูปที่ 3 วิธีการเข้าหน้าต่างตั้งค่าโปรแกรม Mozilla Firefox

ขั้นตอนที่ 3. ตรงช่องค้นหาให้พิมพ์ security.ssl3.dhe_rsa_aes และเคาะปุ่ม Enter

ขั้นตอนที่ 4. คลิกขวาที่บรรทัดทั้ง 2 จากนั้นคลิกเลือก Toogle เพื่อเปลี่ยนค่า ทั้ง 2 บรรทัดจาก true ให้เป็น false ทั้งคู่ ดังรูปที่ 4 เสร็จแล้วก็จะสามารถเข้าเว็บเมล์ด้วยโปรแกรม Mozilla Firefox ได้แล้วครับ

วิธีแก้ไขปัญหาเว็บเมล์กับ firefox เวอร์ชั่นล่าสุด (v.39)_4

รูปที่ 4 ขั้นตอนการเปลี่ยนค่าเพื่อให้เข้าใช้งานเว็บเมล์ได้ด้วย Firefox เวอร์ชั่น 39

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์การเรียนรู้ โทร.6514

Chayatorn Wattanachalee

ชยธร วัฒนชาลี Mr. Chayatorn Wattanachalee Learning Centre Information Technology Section, Prince of Songkla University, Phuket Campus. E-mail: chayatorn.w@phuket.psu.ac.th Tel: 0-7627-6514

More Posts - Website

เมื่อคุณรู้ว่ามันทำได้ง่ายดายเช่นนี้เเล้วคุณจะอึ้ง...
เทคนิคการเลือกใช้สี สำหรับการออกแบบ Presentation

Leave a Comment