เนื่องจากผมได้เป็นวิทยากรหลักสูตรอบรม Excel 2010 ซึ่งต้องมีการใช้เครื่องมือในการซูมหน้าจอเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นหน้าจอชัดขึ้น จึงได้เลือกโปรแกรม zoomit มาใช้ และอยากจะแนะนำให้คนอื่นๆใช้ด้วยเพราะโปรแกรมมันเป็น Freeware ใช้ได้โดยไม่เสียเงินโดยมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้นะครับ

1.โหลดโปรแกรมที่ http://zoomit.en.softonic.com/ จะได้มาเป็น .zip ให้แตกซิปดังรูป

15-7-2558 15-49-14

2.เข้าไปดับเบิ้ลคลิกติดตั้งโปรแกรม โดยดับเบิ้ลคลิก zoomit.exe

15-7-2558 15-49-25

3.มีหน้าขึ้นมาดังรูปให้กด agree

15-7-2558 15-49-31

4.กดปุ่ม OK เสร็จสิ้นการติดตั้ง

15-7-2558 15-49-40

5.วิธีการใช้งาน ให้เรากดปุ่ม ctrl+1 หน้าจอจะทำการซูมทันทีโดยจะเลื่อนตามเมาส์ของผู้ใช้งาน โดยซูมเข้าซูมออกด้วยปุ่ม scroll bar ที่เมาส์

6.ถ้าต้องการขีดเขียนหรือวาดเส้นให้คลิกซ้าย 1 ที จะเป็นการเริ่มต้นขีดเขียนเส้น และเมื่อเสร็จสิ้นกดปุ่ม esc เป็นการออกจากโหลดซูม

การใช้งาน Android Applications บน PC ด้วย BlueStacks
Flicker Free ใน Monitor สำคัญไฉน

Leave a Comment