ฟังก์ชันย้อนกลับการส่งอีเมล์ สำหรับท่านที่เกิดส่งอีเมล์พลาด หรือต้องการกลับมาแก้ไขเพิ่ม Gmail อนุญาตให้สามารถทำเช่นนี้ได้ แต่จะต้องทำการเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ก่อน วิธีการเปิดใช้งานมีดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 คลิกที่ปุ่มการ (ปุ่มรูปเฟือง) ด้านขวาบนหน้าจอ

ขั้นตอนที่ 2 คลิกเลือกที่เมนูการตั้งค่า

ขั้นตอนที่ 3 ที่หน้าจอการตั้งค่า ทั่วไป เลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างจะพบหัวข้อ “ยกเลิกการส่ง” ให้คลิกเลือกที่หน้ากล่องข้อความ เปิดใช้งานการยกเลิกการส่ง และคลิกเลือกระยะเวลาที่จะให้ระบบหน่วงการส่งอีเมล์ออกไปจริง สามารถเลือกได้สูงสุด 30 วินาที หมายความว่าหากเราส่งอีเมล์ออกไปแล้ว ไม่มีการกลับมายกเลิกระบบก็จะส่งอีเมล์ออกไปจริงๆ ไม่สามารถย้อนกลับมายกเลิกได้อีกแล้ว

ขั้นตอนที่ 4 เลื่อนหน้าจอลงด้านล่างสุดและ กดปุ่มบันทึกการเปลี่ยนแปลง

หลังจากดส่งอีเมล์แล้วระบบจะหน่วงเวลาไว้ตามจำนวนเวลาที่ตั้งไว้ ก่อนจะส่งจริง ซึ่งจะมีตัวเลือกสำหรับยกเลิกการส่งเพิ่มมาดังรูป หากต้องการยกเลิกการส่งอีเมล์ให้คลิกที่ “เลิกทำ” ดังรูป

 

 

Chayatorn Wattanachalee

ชยธร วัฒนชาลี Mr. Chayatorn Wattanachalee Learning Centre Information Technology Section, Prince of Songkla University, Phuket Campus. E-mail: chayatorn.w@phuket.psu.ac.th Tel: 0-7627-6514

More Posts - Website

ติดตามอีเมล์ว่าผู้รับได้เปิดอ่านจากเราแล้วหรือยัง???
9 ขั้นตอนง่ายๆ ในการทำ Infographic

Discussion

  • Commenter's Avatar
    NONTAPON RATTANAPITTAYAPORN — 18 November 2021 at 15:01

    สำหรับรุ่นปัจจุบัน ฟีเจอร์ Undo Send เปิดให้อัตโนมัติ ทั้งนี้ผู้ใช้งานยังสามารถตั้งเวลา period ได้ 5, 10, 20, 30 seconds

  • Commenter's Avatar
    NONTAPON RATTANAPITTAYAPORN — 18 November 2021 at 15:03

    แถบยกเลิกการส่งข้อความย้ายจากด้านบน มาที่มุมซ้ายล่าง

Leave a Comment