ใครที่ยังไม่รู้จักว่า TOEIC คืออะไร? ถึงเวลาต้องมาทำความรู้จักกับผู้ช่วยอัพเงินเดือน หรือสมัครงานของพวกเรากันแล้ว!

 

TOEIC หรือชื่อเต็มๆ คือ Test of English for International Communication เป็นข้อสอบที่ทำขึ้นมาเพื่อวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษโดยทั่วไป สำหรับคนทำงาน นักศึกษาที่กำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมการทำงาน ซึ่งในประเทศไทย TOEIC มักเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่องค์กร และบริษัทชั้นนำต้องการด้วยค่ะ โดยเฉพาะในสายงานด้านการบิน การท่องเที่ยว การโรงแรม รวมไปถึงสายงานอื่นๆ ที่ต้องติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติในการทำงาน

จริงๆ แล้วการสอบ TOEIC จะมี 2 รูปแบบคือ Listening & Reading Test และ Speaking & Writing Test ซึ่ง ณ ปัจจุบันจะนิยมสอบแบบแรกมากกว่าค่ะ ดังนั้นจะขอพูดถึงการสอบ TOEIC แบบ Listening & Reading Test เป็นหลักนะคะ

 

TOEIC Listening and Reading TEST

ในการสอบแบบนี้ผู้สอบจะได้รับการทดสอบแบ่งเป็น 2 ทักษะคือ Listening Comprehension (การฟัง) และ  Reading Comprehension(การอ่าน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

โดยในการสอบพาร์ท Listening Comprehension จะเป็นการทำข้อสอบไปพร้อมๆ กันกับเทป ส่วนพาร์ท Reading Comprehension ผู้สอบจะต้องบริหารเวลาเอง ซึ่งจะมีเวลาให้ 75 นาทีสำหรับพาร์ทนี้ค่ะ เมื่อได้ผลคะแนนออกมาแล้ว จะมีการแบ่งระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตามช่วงคะแนนดังนี้

ซึ่งระดับคะแนนที่เป็นมาตรฐานของการสมัครงานทั่วๆ ไปจะอยู่ที่ 550 คะแนน แต่ถ้าเป็นสายงานที่มีการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น คะแนนที่ต้องการก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยค่ะ นอกจากนี้บริษัทและองค์กรส่วนใหญ่มักจะมีค่าตอบแทนพิเศษ หรือที่เราคุ้นเคยคือ  “ค่าภาษา”นั่นเอง อัตราค่าตอบแทนโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ตั้งแต่ 2,000 – 5,000 บาท ขึ้นอยู่กับช่วงคะแนนที่ได้ และนโยบายของบริษัทค่ะ

 

 

ที่มา:https://www.opendurian.com/news/toeic/

7ลางร้าย เตือนรีบตรวจมะเร็ง
ตีแผ่ข้อสอบแต่ละ Part ของ TOEIC พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบแบบขั้นเทพ!

Leave a Comment