ฐานข้อมูล EBSCO Delivery Service (EDS) นอกจากจะทำการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศจากฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยเราบอกรับแล้ว EDS ยังทำการสืบค้นจากฐานข้อมูล OPAC ของห้องสมุดทั้ง 5 วิทยาเขตอีกด้วย

มาดูขั้นตอนการสืบค้นกัน

ขั้นตอนแรกเข้าไปที่เวบไซต์ห้องสมุดวิทยาเขตภูเก็ต http://library.phuket.psu.ac.th และป้อนคำค้นที่เราต้องการไปในช่องของ Single Search Service (คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่ขึ้น)

ภาพหน้าจอ 2014-07-30 13.41.41

EDS จะแสดงผลการสืบค้นออกมาตามรูปด้านล่าง (คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่ขึ้น)

ภาพหน้าจอ 2014-08-06 14.38.11

ในกรณีที่ประเภทของรายการสืบค้นเป็น Book นั่นหมายความว่ารายการนั้นเป็นหนังสือในรูปแบบปกติ ที่่มีให้บริการตามห้องสมุดวิทยาเขตต่างๆ

ให้สังเกต Database ด้านท้ายรายการของทรัพยากรนั้น ๆ ว่าระบุว่าอะไร เช่น JFK Catalog หมายถึงหนังสือเล่มนี้มีตัวเล่มอยู่ที่ หอสมุดจอห์น เอฟ. เคนเนดี้ วิทยาเขตปัตตานี  หรือ PSU – Trang Catalog ตัวเล่มนี้จะอยู่ที่วิทยาเขตตรัง เป็นต้น

ซึ่งหากต้องการอ่านหนังสือเล่มที่แสดงอยู่ก็สามารถติดต่อเคาน์เตอร์บริการงานห้องสมุดชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ โทร. 6042 หรือ email library@phuket.psu.ac.th เพื่อใช้บริการยืมระหว่างวิทยาเขตได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

เทคนิคการบริการที่ประทับใจ
มันอาจจะดีก็ได้

Leave a Comment