ขนาดรูปในบทความสามารถปรับได้ 3 ขนาด โดยเริ่มจากขนาดเล็กสุด Thumbnail  ขนาด 150 x 150, ขนาดกลาง Medium ขนาด 300 x 251, ขนาดใหญ่สุด Full Size ขนาด 940 x 788

ขั้นตอนการปรับขนาดรูปสามารถเลือกได้ก่อนแทรกลงในบทความ ดังรูปด้านล่าง

หากต้องการปรับขนาดรูปที่แทรกลงในบทความแล้ว สามารถทำได้โดยคลิ๊กที่รูป และคลิ๊กที่ปุ่มรูปดินสอ ดังรูป และเลือกปรับขนาด

Chayatorn Wattanachalee

ชยธร วัฒนชาลี Mr. Chayatorn Wattanachalee Learning Centre Information Technology Section, Prince of Songkla University, Phuket Campus. E-mail: chayatorn.w@phuket.psu.ac.th Tel: 0-7627-6514

More Posts - Website

กำหนดสิทธิในการแก้ไขงานใน Google Spreadsheet
"เครื่องฉายภาพ"

Leave a Comment