ได้รับแจ้งจากงานบัญชีว่า โปรแกรม Rdnet ก็คือโปรแกรม ตระกูล ภงด ต่าง ๆ ดัง ลิงค์ https://rdserver.rd.go.th/publish/index.php?page=taxonline
โปรแกรมบางครั้งเมื่อติดตั้งเเล้วก็ใช้งานได้เลย แต่บางครั้งก็ใช้งานไม่ได้ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับ OS ที่ลงไว้ในแต่ละเครื่องของ User และจากที่ได้เจอมาปัญหาบ่อยสุดคือการเรียกหาไฟล์

comdlg32.ocx , tabctl32.ocx , crystl32.ocx , Msflxgrd.ocx  , Msmask32.ocx โปรแกรมจะเรียกหาไฟล์หนึ่งไฟล์ใดเสมอ หรืออาจเรียกหาไฟล์ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การติดตั้งในแต่ละเครื่อง การแก้ปัญหาคือ ไฟล์เหล่านี้จะอยู่ในโฟลเดอร์
C:\Programs File\Rdinet ให้ Copy ไฟล์ข้างต้นไปวางที่โฟลเดอร์
C:\Windows\System32 กรณีเป็น OS 64 bit ให้วางไฟล์ที่ C:\Windows\SysWOW64  เมื่อวางไฟล์ไว้เรียบร้อยเเล้วให้ใช้คำสั่ง cmd แบบ administrator เช่นถ้าโปรแกรม ร้องขอไฟล์ comdlg32.ocx ก็ให้พิมพ์คำสั่งดังนี้ regsvr32 c:\windows\system32\comdlg32.ocx ก็จะปรากฏข้อความ
“DllRegisterServer in c:\windows\system32\ comdlg32 .ocx  succeeded.” ลองเข้าโปรแกรมอีกครั้ง ก็จะสามารถใช้งานได้

อ้างอิงข้อมูลจาก https://www.facebook.com/notes/nextrix-online-marketing/

แนะนำฐานข้อมูล Online ของห้องสมุด I
การลงทุนในกองทุน LTF เพื่อการลดหย่อนภาษี II : การลงทุน

Leave a Comment