วิธีการแปลง google site เวอร์ชั่นเก่า (classic site) ไป google site เวอร์ชั่นใหม่ (new site) มีขั้นตอนดังนี้ 

1. – 2. ที่หน้าเว็บไซต์เวอร์ชั่นเก่า (classic site) เลือกที่ Manage Site จากนั้นที่หน้าจอ Manage Site เลื่อนหน้าจอลงด้านล่าง คลิกเลือกที่ Convert to new Sites ดังรูป

3. – 4. ที่หน้าจอ Convert to the new Google Sites ***คลิกเลือกที่ Share with the same people กรณีที่ไซต์เก่าได้ทำการแชร์ไว้ให้ผู้อื่นเข้ามาแก้ไข และยังคงต้องการให้สิทธิในการแก้ไขยังคงเดิมไว้ โดยไม่ต้องตั้งค่าสิทธิใหม่ จากนั้นคลิกปุ่ม Start

5. รอจนกระทั่งกระบวนการ convert สำเร็จ และคลิกปุ่ม Continue

6. คลิกปุ่ม Review draft จะพบหน้าเว็บไซต์ถูกแปลงเป็น google site เวอร์ชั่นใหม่

7. คลิกปุ่ม Publish และเลือกตัวเลือก Use existing site address : …… ***กรณีต้องการเปลี่ยน URL เว็บไซต์ใหม่ให้เลือก ตัวเลือก create new address

***ตัวเลือก Create new address : จะยังคงเว็บไซต์เดิม (classic site) และจะสร้าง เว็บไซต์ใหม่ google new site ใช้ URL ใหม่ ซึ่งผู้ใช้จะมี 2 เว็บไซต์ แยกกัน

***ตัวเลือก Use existing site address : จะเป็นการ migrate จากเว็บไซต์เก่าไปเป็นเว็บไซต์เวอร์ชั่นใหม่

 

Chayatorn Wattanachalee

ชยธร วัฒนชาลี Mr. Chayatorn Wattanachalee Learning Centre Information Technology Section, Prince of Songkla University, Phuket Campus. E-mail: chayatorn.w@phuket.psu.ac.th Tel: 0-7627-6514

More Posts - Website

วิธีสร้างเว็บไซต์และจดโดเมนด้วย Google Site part#3
(Easy) How to connect PSU WiFi (802.1x) | เชื่อมต่อ PSU WiFi (802.1x) อย่างง่ายๆ

Leave a Comment