***หมายเหตุ ผู้ใช้จะสามารถจัดการสมาชิกในอีเมล์กลุ่มได้ จะต้องได้รับสิทธิจากผู้ดูแลระบบ กรณีต้องการจัดการสมาชิกในกลุ่มด้วยตนเอง กรุณาแจ้งความประสงค์มายังผู้ดูแลระบบ

วิธีการจัดการสมาชิกในอีเมล์กลุ่มโดยผู้ใช้สามารถทำได้โดย
1. ไปยังปุ่มแอพ
2. เลือก Groups

3. เลือก My Groups
4. เลือกกลุ่มที่ต้องการอัพเดตสมาชิก

5. เลือก Members 
6. เลือก Add members

7. เพิ่มอีเมล์สมาชิกตรงช่อง Group members, กรณีต้องการเพิ่มผู้จัดการกลุ่ม ให้เพิ่มอีเมล์ตรงช่อง Group managers, กรณีต้องการเพิ่มเจ้าของกลุ่ม ให้เพิ่มอีเมล์ตรงช่อง Group owners
***สิทธิผู้จัดการกลุ่ม และ เจ้าของกลุ่ม สามารถจัดการสมาชิกในกลุ่มได้ 
8. กดปุ่ม Add member เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการจัดการสมาชิกภายในกลุ่มอีเมล์

9. ผู้ใช้ที่ถูกเพิ่มเข้ากลุ่มจะได้รับข้อความแจ้งเตือนดังรูป


Chayatorn Wattanachalee

ชยธร วัฒนชาลี Mr. Chayatorn Wattanachalee Learning Centre Information Technology Section, Prince of Songkla University, Phuket Campus. E-mail: chayatorn.w@phuket.psu.ac.th Tel: 0-7627-6514

More Posts - Website

กู้คืนรายชื่อบนโทรศัพท์ Android ได้เพียงไม่กี่ขั้นตอน
การใช้ Google Sheet ร่วมกับ Google Apps Script เพื่อให้บริการข้อมูลในรูปแบบ JSON

Discussion

 • Commenter's Avatar
  NONTAPON RATTANAPITTAYAPORN — 5 November 2021 at 16:32

  Goto: groups.google.com

  Click: My groups > { a group }
  Command for Group Owner or Manager
  – Group settings
  – Add members
  – Leave group
  – Favorite group

Leave a Comment