สืบเนื่องจากได้รับแจ้งจากผู้ใช้ได้เผอิญเผลอลบรายชื่อในโทรศัพท์ไป พอจะกู้คืนมาได้หรือไม่? สำหรับท่านที่เผลอลบรายชื่อติดต่อในโทรศัพท์ Android ไป ยังสามารถกู้คืนได้โดยวิธีง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอนดังนี้ 
       ขั้นแรกไปยังเว็บไซต์ Google Contacts และ login ด้วยบัญชี Gmail ที่ได้ลงชื่อใช้งานไว้กับโทรศัพท์เครื่องนั้น ที่หน้าเว็บนี้จะเป็นการเก็บรายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมดที่เราได้บันทึกเก็บไว้ในโทรศัพท์ ซึ่งจะถูกซิ้งค์มาไว้ยังบัญชี Gmail ที่ได้ลงชื่อใช้งานไว้กับโทรศัพท์เครื่องนั้นอัตโนมัติ 
       ที่หน้าจอ Contacts คลิกปุ่มตั้งค่า รูปเฟือง บริเวณมุมขวาบนหน้าจอ จากนั้นคลิกเลือก Undo Changes ดังรูป

      ที่หน้าต่าง Undo changes กำหนดช่วงเวลาที่ต้องการกู้คืนรายชื่อ จากนั้นกดปุ่ม Undo ดังรูป

หลังจากกดปุ่ม Undo แล้วรายชื่อที่ถูกลบจะกลับมาอยู่ใน รายชื่อติดต่ออีกครั้ง จากนั้นที่เครื่องโทรศัพท์ ทดลองค้นหารายชื่อที่เผลอลบไปก่อนนี้จะคืนกลับมา หากยังไม่พบ ให้ทำการซิ้งค์ข้อมูลรายชื่อติดต่อที่เครื่องโทรศัพท์ใหม่ 1 ครั้ง เพียงเท่านี้รายชื่อที่ถูกลบไปจะคืนกลับมา
***หมายเหตุ รายชื่อที่ถูกลบออกจากถังขยะแล้วไม่สามารถกู้คืนได้อีก

 

Chayatorn Wattanachalee

ชยธร วัฒนชาลี Mr. Chayatorn Wattanachalee Learning Centre Information Technology Section, Prince of Songkla University, Phuket Campus. E-mail: chayatorn.w@phuket.psu.ac.th Tel: 0-7627-6514

More Posts - Website

ใช้งาน Google Sheets แบบ Offline แม้ไม่มีอินเตอร์เน็ต
วิธีการจัดการสมาชิกในอีเมล์กลุ่มโดยผู้ใช้

Leave a Comment