เริ่มต้นจากพาร์ทที่ 1 ผู้ใช้สามารถสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site ขึ้นมาก่อนครับ Site ที่สร้างขึ้นมานี้จะอยู่ภายใต้โดเมน phuket.psu.ac.th ขั้นตอนมีดังนี้

1. ไปยังลิ้งค์ https://sites.google.com/a/phuket.psu.ac.th

2. – 3. คลิกปุ่ม CREATE สีแดง และเลือก in classic Sites  ***เนื่องจากยังหาวิธียืนยันไซต์สำหรับแบบ new Sites ไม่ได้ จึงขอใช้วิธีการสร้างแบบ classic sites ไปก่อน และจะแปลงจาก classic sites มาเป็น new google site ในภายหลัง

4. – 5. ตั้งชื่อเว็บไซต์ตรงช่อง Name your site และกำหนด URL ให้กับเว็บไซต์ตรงช่อง Site location จากนั้นกดปุ่ม CREATE สีแดงที่มุมซ้ายบน  ***กรณีต้องการเปลี่ยน Template เว็บไซต์สามารถเลือก สามารถคลิกเลือกตรงช่อง Browse the gallery for more ที่อยู่ข้างช่อง Blank Template ได้เลย

6. CREATE แล้วจะได้เว็บไซต์ และ URL เว็บไซต์จาก Google Site ดังรูป หลังจากนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันความเป็นเจ้าของใน part#2 ต่อไป

Chayatorn Wattanachalee

ชยธร วัฒนชาลี Mr. Chayatorn Wattanachalee Learning Centre Information Technology Section, Prince of Songkla University, Phuket Campus. E-mail: chayatorn.w@phuket.psu.ac.th Tel: 0-7627-6514

More Posts - Website

ให้สิทธิ์ในการเข้าถึงบัญชีอีเมล์เรา, อ่านและส่งจดหมายแทนเรา เมื่อเราไม่อยู่
วิธีสร้างเว็บไซต์และจดโดเมนด้วย Google Site part#2

Leave a Comment