หลังจาก part#1 สร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site จนได้เว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ในพาร์ทที่ 2 นี้ผู้ใช้จะมาต่อด้วยการยืนยันความเป็นเจ้าของเว็บไซต์ (Verify Ownership) กับผู้ให้บริการโดเมนกูเกิ้ลโฮสท์ เพื่อยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของเว็บไซต์นี้จริงๆ เพื่อเป็นการยืนยันว่าเมื่อมีการเรียกหาเว็บไซต์นี้แล้ว กูเกิลโฮสท์จะได้นำมายังเว็บไซต์ของคุณได้อย่างถูกต้อง มีดังขั้นตอนดังนี้

1. – 2. ที่หน้าเว็บไซต์ คลิกที่ปุ่ม การตั้งค่า และคลิกที่เมนู Manage site

3. ที่หน้า Manage site เลื่อนหน้าจอลงมาจนถึงส่วน Google Webmaster Tools

4. คลิกที่เมนู Visit Webmaster Tools

5. – 6. เข้าสู่หน้าจอ Google Search Console จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Use new search Console เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการ Verify Ownership

7. – 8. ที่หน้าต่าง Google Search Console คลิกที่ปุ่ม Main menu จากนั้น คลิก Add property

9. – 10. ที่หน้าจอ Select property type ตรงส่วน URL prefix ด้านขวา นำ URL เว็บไซต์ที่สร้างเสร็จแล้วใน part#1 มาวางได้เลยครับ และกดที่ปุ่ม Continue

11. เข้าสู่หน้าจอยืนยันความเจ้าของเว็บไซต์ เลือกขั้นตอนการยืนยันแบบ HTML file โดยคลิกที่ลิงค์ Download the file เพื่อโหลดไฟล์ html ที่ต้องใช้ยืนยันมาเป็บไว้ในเครื่องก่อน จากนั้นจึ้งค่อยอัพโหลดไฟล์ html ที่ดาวน์โหลดมาขึ้นไปบนเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมา

12. – 13. กลับมายังหน้าเว็บไซต์ที่สร้างขึ้น คลิ๊กที่ปุ่ม more action และเลือกเมนู Manage site ดังรูป

14. – 15. – 16. ที่หน้าจอ Manage Site คลิกเลือกเมนู Attachments และคลิกปุ่ม Upload และเลือกไฟล์ html ที่ดาวน์โหลดมาก่อนนี้ เมื่ออัพโหลดเสร็จแล้ว ไฟล์จะขึ้นไปอยู่บนเว็บไซต์ดังรูป

17. – 18. จากนั้นกลับมายังหน้าจอยืนยันความเป็นเจ้าของ คลิกที่ปุ่ม VERIFY ดังรูป ยืนยันสำเร็จจะได้หน้าจอดังรูป

19. – 20. หลังเสร็จจากขั้นตอนยืนยันความเป็นเจ้าของเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ให้กำหนด URL ของไซต์ที่ต้องการจดโดเมน มีขั้นตอนดังนี้ ที่หน้าจอ Manage site คลิกที่ปุ่ม Choose URL จากนั้นคลิกที่ Web address ตรงช่องว่างกำหนด URL ของเว็บที่ต้องการจด และคลิกปุ่ม OK และคลิกปุ่ม SAVE

กำหนด URL เว็บไซต์สำเร็จดังรูป

ขั้นตอนต่อจากนี้จะเป็นขั้นตอนในส่วนของผู้ดูแลระบบ ซึ่งจะต้องแจ้งให้ผู้ดูแลระบบทราบว่า เราต้องการจดเว็บไซต์ให้เป็น URL อะไร โดยแจ้ง URL ที่ต้องการจด และแจ้ง URL เว็บไซต์เดิมที่ได้จาก Google Site ซึ่งผู้ดูแลระบบจะนำค่าเหล่านี้ไปกำหนดในส่วนของ Google Admin ในภายหลัง ในที่ part#3

Chayatorn Wattanachalee

ชยธร วัฒนชาลี Mr. Chayatorn Wattanachalee Learning Centre Information Technology Section, Prince of Songkla University, Phuket Campus. E-mail: chayatorn.w@phuket.psu.ac.th Tel: 0-7627-6514

More Posts - Website

วิธีสร้างเว็บไซต์และจดโดเมนด้วย Google Site part#1
วิธีสร้างเว็บไซต์และจดโดเมนด้วย Google Site part#3

Leave a Comment