สมมติว่ามีงานเดิมที่อยู่บน Microsoft Access และมีความจำเป็นต้องนำไปใช้ที่ฐานข้อมูล MySQL แต่ไม่อยากสร้างใหม่ หรือ เริ่มจากศูนย์ จะทำได้อย่างไร

Microsoft Access มีความสามารถในการนำออก (Export) ได้ในบางรูปแบบ ในขณะที่ MySQL ก็รองรับไฟล์ที่จะใช้นำเข้า (Import) ได้บางรูปแบบเช่นกัน แต่ทั้งคู่ไม่สามารถคุยกันด้วยภาษา SQL ผมได้ลองให้ทั้งคู่คุยกันผ่าน XML แต่ไม่สำเร็จ เมื่อลองคุยกันด้วย CSV/TXT ได้ผลอย่างที่ต้องการ

ผมขอยกตัวอย่างด้วย “ตาราง”

  1. เปิด ตาราง (Table) ใน Microsoft Access ที่ต้องการ Export เลือกเมนู Export to Text FileCapture02
  2. เนื่องจาก Text File ใน Windows มักกำหนดรูปแบบ Encoding เป็น ANSI จึงควรเปิดไฟล์ที่ Export มา Save As เป็น UTF-8Capture03
  3. เปิด phpMyAdmin เลือกฐานข้อมูล หรือ ตารางที่จะทำงานด้วย เลือกคำสั่ง Import ซึ่งในตัวอย่างนี้ เลือก Import เข้ามาเป็นตารางใหม่เลย โดย Browse ไฟล์ที่เราได้ Export ในข้อก่อนหน้า เลือก Character Set เป็น UTF-8 และ Format เป็น CSV กดปุ่ม GO เป็นอันเสร็จเรียบร้อยCapture04
  4. ปรับแต่งชื่อ Table และ Column ใหม่ตามที่ต้องการCapture05

🙂

องค์กรแห่งความสุข .. สิ่งที่พนักงานปรารถนา
การเขียนคำนำรายงาน

Leave a Comment